Title Bar
 
 
   
 
FAQ
 

1.

  คำว่า ระบบทดสอบ ยังขึ้นอยู่ ทำอย่างไรให้หายไป
    ให้นำเลข SID ที่อยู่บนแผ่น CD ที่สั่งซื้อ กรอกลงในช่อง SID ในเมนู ข้อมูลพื้นฐาน --> ทั่วไป --> สถานศึกษา โดยตรวจสอบว่ากรอกถูกต้องหรือไม่ หากกรอกถูกต้องแล้วและยังไม่หาย  ให้ตรวจสอบที่ชื่อโรงเรียน  ในช่องชื่อโรงเรียนไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียน และหากชื่อโรงเรียนมีเว้นวรรคให้ตรวจสอบความถูกต้องว่า ถูกต้องตรงตามที่แจ้งมาตอนสั่งซื้อหรือไม่ และจะต้องทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้องด้วย  หากทำตามขั้นตอนดังนี้แล้วยังไม่หาย ให้แจ้งมาที่ โทร.08-7357-2580 หรือ างีเมล์ worawalai@hotmail.com
   
   

2.

  เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วหาคู่มือไม่เจอ
    เมื่อโรงเรียนได้แผ่น CD ไป หรือดาวน์โหลดโปรแกรมบนเวบไป  เมื่อทำการติดตั้งแล้ว คู่มือจะอยู่บน Desktop พร้อมกับไอคอนโปรแกรม  หากยังหาไม่พบ  ให้เข้าที่ปุ่ม start ของ window  --> All Programs --> ระบบงานทะเบียนวัดผล --> คู่มือโปรแกรม
   
 

   
   

3.

  สั่งพิมพ์ ปพ.2 แล้วเป็นตัวหนังสือที่อ่านไม่ออก
    ในแผ่น CD จะมี folder  Fonts  เข้าไปใน folder จะพบกับไฟล์ชื่อ R-luX  ให้ copy  ไฟล์ R-luX  นี้ลงใน C:\Windows\Fonts  หากในแผ่น CD ไม่มีไฟล์นี้ ให้ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.wac.co.th/R-luX.zip
   
   

4.

  สั่งพิมพ์ ปพ.1 มีข้อมูลผลการเรียนและเกรดขึ้น แต่ส่วนข้อมูลประวัตินักเรียนด้านบนไม่ขึ้น
    สาเหตุเกิดจากนักเรียนยังไม่มีประวัติในส่วนของ TAB การศึกษา  วิธีการ ให้เข้าไปที่หน้า ข้อมูล -> ทะเบียนประวัติ -> นักเรียน  แล้ว
  คลิกที่ปุ่มค้นหาอะไรก็ได้ของนักเรียนเด็กคนดังกล่าว เช่น วันที่เข้าศึกษา จากนั้นทำการกดปุ่ม save   เพื่อให้นักเรียนคนดังกล่าวถูกบรรจุ
  ข้อมูลว่าได้อยู่ในชั้นประถมศึกษาหรืออาจจะไม่ใส่ข้อมูลอะไรเลยก็ได้ แต่เมื่อเลือกหลักสูตรประถมศึกษาแล้ว  หากยังไม่กรอกข้อมูล
  อะไรเลย  ปุ่ม save จะไม่ติดสว่างขึ้นมา ผู้กรอกข้อมูลอาจจะพิมพ์อะไรลงไปในช่องไหนก็ได้แล้วกดลบ  ปุ่ม save จะติดขึ้นมา ก็ทำการ
  กด save  จากนั้นลองไปทดสอบดูในหน้ารายงานปพ.1ใหม่อีกครั้ง
   
 

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.