Title Bar
 

 
  วิธีการชำระเงิน
   
  ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาประชานิเวศน์
  ชื่อบัญชี หจก.เวิลด์ แอดวานซ์ คอมพาส 
  หมายเลขบัญชี 097-0-06346-6  
     
  เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาแฟกซ์สลิปการโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ติดต่อ  โทรศัพท์
  ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีอากรของสถานศึกษา กรุณาโทรแจ้งที่ 08-0835-2048 
  หรือที่ Email : worawalai@hotmail.com หรือโทรแจ้งที่ 08-0835-2048 หลังจากเราได้ทำการตรวจสอบแล้ว
  จะจัดส่งโปรแกรมพร้อมรหัส และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมทั้งเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง  ให้ทางไปรษณีย์  
  EMS ในวันทำการถัดไป ซึ่งจะได้รับภายใน 1-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับการนำจ่ายของไปรษณีย์ปลายทาง
   
  หมายเหตุ หากสถานศึกษาใดต้องการให้ทำเรื่องจัดซื้อส่งไปให้ก่อน กรุณาโทรแจ้งที่ 08-0835-2048
   
 
     
   
 

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.