Title Bar
 
   

ภาคกลาง

สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

สามัคคีสงเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

ธัชรินทร์วิทยาบางเขน

กรุงเทพมหานคร

ไทยนิยมสงเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

แสงโสม

กรุงเทพมหานคร

บางกอกศึกษา

กรุงเทพมหานคร

สีตบุตรบำรุง

กรุงเทพมหานคร

เทพเสนานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

เซนต์หลุยส์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

วัดสะแกงาม

กรุงเทพมหานคร

วิชากร

กรุงเทพมหานคร

ผ่องพลอยอนุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

วัดสุทธิวราราม

กรุงเทพมหานคร

มเหสักข์พิทยา

กรุงเทพมหานคร

จารุวัฒนานุกูล

กรุงเทพมหานคร

อนุบาลพิบูลเวศม์

กรุงเทพมหานคร

ปัฐวิกรณ์วิทยา

กรุงเทพมหานคร

สัมมาชีวศิลป

กรุงเทพมหานคร

มหาวีรานุวัตร

กรุงเทพมหานคร

แม่พระประจักษ์

กรุงเทพมหานคร

สุเหร่าบางชัน

กรุงเทพมหานคร

เซนต์ไมเกิ้ล

กรุงเทพมหานคร

วัดลาดปลาเค้า

กรุงเทพมหานคร

ซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก ๒)

กรุงเทพมหานคร

ดวงวิภา

กรุงเทพมหานคร

เซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

สมฤทัย

กรุงเทพมหานคร

ขจรโรจน์วิทยา

กรุงเทพมหานคร

วชิราวุธวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญศึกษา

กรุงเทพมหานคร

กุหลาบวิทยา

กรุงเทพมหานคร

ไผทอุดมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ศุภกรณ์วิทยา

กรุงเทพมหานคร

วัดดุสิตาราม

กรุงเทพมหานคร

พร้อมมิตรพิทยา

กรุงเทพมหานคร

บางอ้อศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ปิยะพงษ์วิทยา

กรุงเทพมหานคร

ฉัตรวิทยา

กรุงเทพมหานคร

ปิ่นวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

พระหฤทัยพัฒนเวศม์

กรุงเทพมหานคร

ไทยประสิทธิ์ศาสตร์

กรุงเทพมหานคร

เซนต์จอห์น

กรุงเทพมหานคร

ทรงวิทย์ศึกษา

กรุงเทพมหานคร

สารสาสน์วิเทศบางบอน

กรุงเทพมหานคร

มนตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

สุเหร่าลำแขก

กรุงเทพมหานคร

คลองสาม

กรุงเทพมหานคร

บึงขวาง

กรุงเทพมหานคร

ลำเจดีย์

กรุงเทพมหานคร

อำนวยพิทยา

กรุงเทพมหานคร

บ้านเกาะ

กรุงเทพมหานคร

วัดบำเพ็ญเหนือ

กรุงเทพมหานคร

คลองสองต้นนุ่น

กรุงเทพมหานคร

วังเล็กวิทยานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

วัดใหม่ลำนกแขวก

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

กรุงเทพมหานคร

วัดราษฎร์บำรุง

กรุงเทพมหานคร

สุเหร่าใหม่

กรุงเทพมหานคร

สุเหร่าคลองสิบ

กรุงเทพมหานคร

วัดบางปะกอก

กรุงเทพมหานคร

สมศรีรื่นศึกษา

กรุงเทพมหานคร

บ้านหนองระแหง

กรุงเทพมหานคร

ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)

กรุงเทพมหานคร

นีลราษฏร์อุปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

หนองจอกพิทยานุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

วัดนินสุขาราม

กรุงเทพมหานคร

โยนออฟอาร์ค

กรุงเทพมหานคร

ปานยาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร

เบญจมินทร์

กรุงเทพมหานคร

วัดสามง่าม

กรุงเทพมหานคร

ภูมิสุขศึกษา

กรุงเทพมหานคร

พิพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

สมาหารศึกษา

กรุงเทพมหานคร

กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา

กรุงเทพมหานคร

แสงหิรัญ

กรุงเทพมหานคร

ทับทอง

กรุงเทพมหานคร

บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

กรุงเทพมหานคร

วัดพิชัย

กรุงเทพมหานคร

วัดทองศาลางามภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

วัดสุวรรณาราม

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรีศึกษา

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์

กรุงเทพมหานคร

ปัญจทรัพย์

กรุงเทพมหานคร

วัดแสนสุข

กรุงเทพมหานคร

สากลพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

วัดสุทธิสะอาด

กรุงเทพมหานคร

ออเงิน(อ่อน-เหมอนุสรณ์)

กรุงเทพมหานคร

ประสานวิทย์วัฒนา

กรุงเทพมหานคร

วัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
นิลประพันธ์

กรุงเทพมหานคร

ประชานุกุล(ขำสนิทอนุเคราะห์)

กรุงเทพมหานคร

รุ่งเรืองอุปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

บำรุงรวิวรรณวิทยา

กรุงเทพมหานคร

สุเหร่าหัวหมากน้อย

กรุงเทพมหานคร

วัดดิสหงสาราม

กรุงเทพมหานคร

โกศลภัทรวิทย์

กรุงเทพมหานคร

วัดหัวกระบือ กรุงเทพมหานคร
วัดเกาะสุวรรณาราม

กรุงเทพมหานคร

บ้านนายเหรียญ

กรุงเทพมหานคร

สารสาสน์ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก

กรุงเทพมหานคร

มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

กรุงเทพมหานคร

มัธยมปุรณาวาส

กรุงเทพมหานคร

สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)

กรุงเทพมหานคร

ยุวทูตศึกษา

กรุงเทพมหานคร

นราธิปพิทยา

กรุงเทพมหานคร

นาหลวง

กรุงเทพมหานคร

วัดยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

มีนประสาทวิทยา

กรุงเทพมหานคร

รัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
พรพระร่วงประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
ประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
วัดดอน กรุงเทพมหานคร
สุโขทัย กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
วัดบัวแก้ว กรุงเทพมหานคร
สารสาสน์วิเทศหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร
ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร
ยอดดวงใจ กรุงเทพมหานคร
พิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร
สวัสดีวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดไทร กรุงเทพมหานคร
สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
หนองจอกพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

กฤษณะวิทยา

นนทบุรี

ชุมชนวัดไทรม้า

นนทบุรี

วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี

นนทบุรี

ประชาอุปถัมภ์

นนทบุรี

อุดมศึกษา

นนทบุรี

ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)

นนทบุรี

คลองเกลือ

นนทบุรี

วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

นนทบุรี

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นนทบุรี

จิตร์จำรูญวิทยา

นนทบุรี

การัญศึกษา

นนทบุรี

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี

อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)

นครนายก

วัดธรรมปัญญา

นครนายก

กีฬาจังหวัดนครนายก

นครนายก

บ้านหนองงูเหลือม

นครปฐม

สัมมาสิกขาปฐมอโศก

นครปฐม

วัดวังน้ำเขียว

นครปฐม

บ้านคลองโยง

นครปฐม

บำรุงวิทยา

นครปฐม

วัดจินดาราม

นครปฐม

บ้านกระทุ่มล้ม

นครปฐม

บ้านคลองสว่างอารมณ์

นครปฐม

บ้านห้วยพลู นครปฐม
บ้านทุ่งหัวพรหม นครปฐม
อนุบาลไผทวิทยา(มูลนิธิชัยพัฒนา) นครปฐม

บ้านครัว(ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์)

สระบุรี

บ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)

สระบุรี

อนุบาลทับกวาง

สระบุรี

หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)

สระบุรี

วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

สระบุรี

วัดหนองยาวสูง

สระบุรี

วัดนิคมสามัคคีชัย

ลพบุรี

ยงค์สุรีศึกษา

ลพบุรี

เทศบาลบ้านหมี่

ลพบุรี

บ้านโคกกะเทียม

ลพบุรี

โคกสำโรง

ลพบุรี

กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

ลพบุรี

ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

สุพรรณบุรี

อนุบาลวัดป่าเลไลยก์

สุพรรณบุรี

อนุบาลยอดไม้งาม

สุพรรณบุรี

วัดโคกโคเฒ่า

สุพรรณบุรี

บ้านสระกระโจม

สุพรรณบุรี

สุพรรณภูมิ

สุพรรณบุรี

วัดป่าพฤกษ์ สุพรรณบุรี
วัดสระประทุม สุพรรณบุรี
วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี
วัดเขาพนมนาง สุพรรณบุรี
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

เยาวนารีคริสเตียน

สมุทรปราการ

ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมุทรปราการ

วัดครุนอก

สมุทรปราการ

พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สมุทรปราการ
สุมานัน สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทร สมุทรปราการ
วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

อันนาลัย

สมุทรสาคร

สามชัยวิเทศศึกษา

สมุทรสาคร

วัดบางปิ้ง

สมุทรสาคร

อนุสรณ์ศุภมาศ

สมุทรสาคร

วัดเจ็ดริ้ว

สมุทรสาคร

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

สมุทรสาคร

บ้านปล่องเหลี่ยม

สมุทรสาคร

วัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

สมุทรสาคร

สมฤดีสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

สมุทรสาคร

บ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์)

สมุทรสาคร

ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร
วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง สมุทรสาคร
วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎร์บํารุง) สมุทรสาคร
อนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร

ถาวรวิทยา

สมุทรสงคราม

วัดดอนมะโนรา

สมุทรสงคราม

บ้านบางนางลี่

สมุทรสงคราม

เทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 

สมุทรสงคราม

วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) สมุทรสงคราม
ไทยรัฐวิทยา๗๐(บ้านบางแก้ว) สมุทรสงคราม

วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

ชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา

ชัยนาท

วัดเขาแก้ว

ชัยนาท

วรรณรัตน์วิทยา

ชัยนาท

วัดฝาง

ชัยนาท

วัดหนองแขม ชัยนาท
บ้านทุ่งกระถิน ชัยนาท

วัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร)

พระนครศรีอยุธยา

ยอแซฟอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

วัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)

พระนครศรีอยุธยา

จิระศาสตร์วิทยา

พระนครศรีอยุธยา

วัดอุทัย(เชาวนวิทยา)

พระนครศรีอยุธยา

วัดป่าคา

พระนครศรีอยุธยา

วัดไทรงาม

พระนครศรีอยุธยา

บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธุ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา

ทิพพากรวิทยาการ

ปทุมธานี

วัดกลางคลองสี่

ปทุมธานี

อุดมศึกษา รังสิต

ปทุมธานี

ชุมชนวัดบางขัน

ปทุมธานี

สวนอักษร

ปทุมธานี

เฟื่องฟ้าวิทยา

ปทุมธานี

มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

ธัญญสิทธิศิลป์ ปทุมธานี
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
กันตวรรณ ปทุมธานี
วัดเกตุประภา ปทุมธานี

พระกุมารเยซู สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วัดการ้อง

สิงห์บุรี

อนุบาลบางระจัน

สิงห์บุรี

วัดบ้านกลับ

สิงห์บุรี

วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สิงห์บุรี
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สิงห์บุรี
กีฬาจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง
   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เซนต์ปอลหนองคาย

หนองคาย

กวนวันวิทยา

หนองคาย

ร่วมมิตรวิทยา

หนองคาย

บ้านดงบัง

หนองคาย

บ้านนางิ้ว

หนองคาย

เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง

หนองคาย

หินโงมวิทยา

หนองคาย

บ้านคุยนางขาว หนองคาย
โรซารีโอวิทยา หนองคาย
โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย
บ้านเมืองบาง หนองคาย
อนุบาลหนองคาย หนองคาย

บ้านนามะเขือ

นครพนม

สันตยานันท์

นครพนม

หนองสังข์ราษฎร์บำรุง

นครพนม

บ้านโพนเพ็ก นครพนม

นวมินทราชูทิศ อีสาน

มุกดาหาร

คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ มุกดาหาร

บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

ชัยภูมิ

หนองแต้วรวิทย์

ชัยภูมิ

บ้านลาดผักหนาม

ชัยภูมิ

บ้านนาวัง

ชัยภูมิ

คุรุราษฎร์วิทยา

ชัยภูมิ

ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ

บ้านดอนหวาย

สกลนคร

ชุมชนบ้านฝั่งแดง

สกลนคร

เซนต์โยเซฟ ท่าแร่

สกลนคร

บ้านนาซอ

สกลนคร

เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

สกลนคร

บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

สกลนคร

ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

สกลนคร

บ้านดงสาร

สกลนคร

บ้านหนองนาเลิศ สกลนคร
บ้านเสาวัด สกลนคร
บ้านนาตาลคำข่า สกลนคร
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สกลนคร
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ" สกลนคร
บ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์" สกลนคร
บ้านดงเสียว สกลนคร
บ้านสูงเนินสามัคคี สกลนคร
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สกลนคร
บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สกลนคร
บ้านศรีวิชัย สกลนคร
บ้านเซือม สกลนคร
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สกลนคร

บ้านนามั่ง

อุดรธานี

อนุบาลสร้างคอม

อุดรธานี

บ้านโคกสว่าง

อุดรธานี

บ้านนาฝาย

อุดรธานี

บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"

อุดรธานี

อนุบาลศรีธาตุ

อุดรธานี

เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

อุดรธานี

โคกโพธิ์วิทยา

อุดรธานี

บ้านธาตุ

อุดรธานี

บ้านกอก

อุดรธานี

ชุมชนจำปี

อุดรธานี

บ้านท่าเสียว

อุดรธานี

บ้านนายูง

อุดรธานี

เทศบาล 3 บ้านเหล่า

อุดรธานี

เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

อุดรธานี

บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ อุดรธานี
ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
บ้านโนนสะอาด อุดรธานี
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ อุดรธานี
คำบงเจริญสุข อุดรธานี
ศรีขวัญเมือง อุดรธานี

ชุมชนบ้านหนองหิน

เลย

ชุมชนบ้านด่านซ้าย

เลย

เซนต์จอห์นท่าบม

เลย

ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู

เลย

ประจันตวิทยา

เลย

ชุมชนบ้านปากชม เลย
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม เลย
บ้านผาสามยอด เลย
บ้านนาค้อ เลย
บ้านสงาว เลย
มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม เลย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย
บ้านคกไผ่ เลย
วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา เลย

ยางคำพิทยาคม

ขอนแก่น

จตุคามวิทยา

ขอนแก่น

บ้านใหม่โสกส้มกบ

ขอนแก่น

เทศบาลพลประชานุกุล

ขอนแก่น

บ้านหนองกุงใหญ่

ขอนแก่น

บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมถ์)

ขอนแก่น

เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ขอนแก่น

เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

ขอนแก่น

กีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
บ้านหนองคลองดอนแดง ขอนแก่น
บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
ชุมชนหนองกุงวิทยา ขอนแก่น
ไตรมิตรพัฒนศึกษา ขอนแก่น
ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น
เพ็ญบุรี ขอนแก่น
เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น

บ้านห้วยแคนโนนสูง

มหาสารคาม

เทศบาลบ้านส่องนางใย

มหาสารคาม

บ้านจานโนนสูง

มหาสารคาม

จันทนภาศึกษา

มหาสารคาม

หลักเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

พระกุมารมหาสารคาม

มหาสารคาม

บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม
กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
บ้านโพธิ์ชัย มหาสารคาม
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา มหาสารคาม
อนุบาลเอี่ยมสุข มหาสารคาม
ปัจจิมเชียงยืน มหาสารคาม

บ้านคุย

กาฬสินธุ์

บ้านชาด

กาฬสินธุ์

กุดหว้าวิทยา

กาฬสินธุ์

บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194

กาฬสินธุ์

ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

กาฬสินธุ์

บ้านนาวิทยาคม

กาฬสินธุ์

ถ้ำปลาวิทยายน

กาฬสินธุ์

บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
บ้านโนนเที่ยง กาฬสินธุ์
รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
บ้านสานแว้ กาฬสินธุ์
ห้วยตูมวิทยาคาร กาฬสินธุ์

บ้านหนองยาง

ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านสีแก้ว

ร้อยเอ็ด

บ้านป่านหนองอ้อ

ร้อยเอ็ด

คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
บ้านร่องคำ ร้อยเอ็ด
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) ร้อยเอ็ด
ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
เชื้อจรูญวิทย์ ร้อยเอ็ด
อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

ยโสธร

ศรีธรรมวิทยา

ยโสธร

บ้านสิงห์ ยโสธร
บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ยโสธร
บ้านโนนประทาย ยโสธร
บ้านม่วงกาชัง ยโสธร
บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ยโสธร

เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)

นครราชสีมา

บ้านคอนเมือง

นครราชสีมา

โคราชพิทยาคม

นครราชสีมา

แสนยวิทยาภูมิ

นครราชสีมา

บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี

นครราชสีมา

บ้านเมืองปักสามัคคี

นครราชสีมา

บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)

นครราชสีมา

อนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
บ้านหนองแดง นครราชสีมา
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นครราชสีมา
ปัญญาประทีป นครราชสีมา
บ้านหนองตาด นครราชสีมา
วัดสระแก้ว นครราชสีมา
วันอาสาพัฒนา 2520 นครราชสีมา
เก้งเต็ก นครราชสีมา
บ้านสมบัติเจริญ นครราชสีมา
ด่านขุนทด นครราชสีมา
นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง นครราชสีมา

วัดโพธิ์ชัย

บุรีรัมย์

บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

บุรีรัมย์

บ้านป่าไม้สหกรณ์

บุรีรัมย์

วัดน้ำไหล

บุรีรัมย์

วัดปทุมคงคา

บุรีรัมย์

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง บุรีรัมย์
บ้านโคกยาง บุรีรัมย์
นิภาศิริ บุรีรัมย์
วรเวทยากร บุรีรัมย์
บ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) บุรีรัมย์
อนุบาลกระสัง บุรีรัมย์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
บ้านโคกขมิ้น บุรีรัมย์
สิงห์วงศ์ บุรีรัมย์
บ้านกระสังสามัคคี บุรีรัมย์

บ้านทุ่ง

ศรีสะเกษ

เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

ศรีสะเกษ

อนุบาลวัดพระโต ศรีสะเกษ
บ้านเมืองน้อยหนองมุข ศรีสะเกษ
วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
วัดจันทาราม ศรีสะเกษ
บ้านจอก(ประชาสามัคคี) ศรีสะเกษ
บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ
ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ
ราษีไศล ศรีสะเกษ

บ้านกลางใหญ่

อุบลราชธานี

บ้านคำไฮใหญ่

อุบลราชธานี

ชุมชนบ้านระเว

อุบลราชธานี

บ้านซำหวาย

อุบลราชธานี

บ้านท่าก่อ

อุบลราชธานี

วัดสวายน้อยวิทยา

อุบลราชธานี

บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)

อุบลราชธานี

บ้านยางวังกางฮุง

อุบลราชธานี

บ้านแฮหนามแท่ง

อุบลราชธานี

บ้านเกษตรพัฒนา

อุบลราชธานี

บ้านกุดระงุม

อุบลราชธานี

บ้านคำบอน

อุบลราชธานี

บ้านทางสาย

อุบลราชธานี

บ้านบัววัด

อุบลราชธานี

บ้านบุ่งหวาย

อุบลราชธานี

บ้านคำขวาง

อุบลราชธานี

บ้านโนนยาง

อุบลราชธานี

บ้านหินลาด

อุบลราชธานี

บ้านบุ่ง

อุบลราชธานี

บ้านสว่าง

อุบลราชธานี

บ้านหนองศิลา

อุบลราชธานี

บ้านถ่อน

อุบลราชธานี

บ้านน้ำเที่ยง

อุบลราชธานี

บ้านโนนบอน

อุบลราชธานี

บ้านท่าลาด

อุบลราชธานี

บ้านโนนแดง

อุบลราชธานี

บ้านหนองบัวแดนเกษม

อุบลราชธานี

บ้านโคกสมบูรณ์

อุบลราชธานี

บ้านบุ่งมะแลง

อุบลราชธานี

บ้านขัวไม้แก่น

อุบลราชธานี

สมเด็จ

อุบลราชธานี

เทศบาลวารินวิชาชาติ

อุบลราชธานี

บ้านหนองกินเพล

อุบลราชธานี

บ้านนาจาน

อุบลราชธานี

อัสสัมชัญอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

บ้านป่าก้าว

อุบลราชธานี

ผอบ ณ นคร 2

อุบลราชธานี

บ้านโคกน้อย

อุบลราชธานี

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
บ้านนาชุม อุบลราชธานี
อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
บ้านปะอาว อุบลราชธานี
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี
บ้านบุ่งซวยห้วยยาง อุบลราชธานี
บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) อุบลราชธานี
บ้านสร้างมิ่ง อุบลราชธานี
บ้านพิณโท อุบลราชธานี
ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
บ้านคอแลน อุบลราชธานี
บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
บ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
ยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี
บ้านโนนกาหลงน้อย อุบลราชธานี
บ้านหนองแปน อุบลราชธานี
มงคลธรรมวัฒน์วิทยา อุบลราชธานี
นิคม 2 อนุบาล อุบลราชธานี
บ้านบก อุบลราชธานี

กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

พิชญบัณฑิต

หนองบัวลำภู

บ้านวังหมื่น

หนองบัวลำภู

ยางหลวงพิทยาคม

หนองบัวลำภู

นิคมสงเคราะห์วิทยา

หนองบัวลำภู

บ้านหนองด่าน

หนองบัวลำภู

บ้านป่าแดงงาม หนองบัวลำภู
คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
อนุบาลภูบดินทร์ หนองบัวลำภู
บ้านขะเนก สุรินทร์
เมืองที สุรินทร์
บ้านประทัดบุอาลอ สุรินทร์
บ้านอู่โลก สุรินทร์
บ้านระไซร์ สุรินทร์
บ้านคอโค สุรินทร์
บ้านดงถาวร สุรินทร์
บ้านสะโน สุรินทร์
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
บ้านหนองเหล็ก สุรินทร์
บ้านด่าน สุรินทร์
บ้านสะกาด สุรินทร์
บ้านโอทะลัน สุรินทร์
อนุบาลศีขรภูมิ สุรินทร์
บ้านราม สุรินทร์
บ้านโชกเหนือ สุรินทร์
บ้านแดง สุรินทร์
บ้านตาโมม สุรินทร์
บ้านตะโนน สุรินทร์
วาณิชย์นุกูล สุรินทร์
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สุรินทร์
บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงกาฬ
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด บึงกาฬ
เจริญวิทยา อำนาจเจริญ
ศรีใครวิทยา อำนาจเจริญ
พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ อำนาจเจริญ
   
 

ภาคเหนือ

อภัยอริยศึกษา

เชียงใหม่

บ้านโป่งน้อย

เชียงใหม่

บ้านห้วยทราย

เชียงใหม่

ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

เชียงใหม่

เทศบาลวัดท่าสะต๋อย

เชียงใหม่

พลราชมวิทยากร

เชียงใหม่

บ้านแอ่นจัดสรร

เชียงใหม่

บ้านทุ่งแก

เชียงใหม่

บ้านโป่งนก

เชียงใหม่

บ้านแม่ลอง

เชียงใหม่

บ้านแปะ

เชียงใหม่

สายอักษร

เชียงใหม่

บ้านตุงลอย

เชียงใหม่

ฉัตรพฤกษ์วิทยา

เชียงใหม่

ชุมชนบ้านท่าข้าม

เชียงใหม่

บ้านโค้งงาม

เชียงใหม่

บ้านทุ่งโป่ง

เชียงใหม่

บ้านแควมะกอก

เชียงใหม่

บ้านขุนกลาง

เชียงใหม่

บ้านวังกอง

เชียงใหม่

บ้านแม่แดดน้อย

เชียงใหม่

นิยมไพรผาหมอน อินทนนท์

เชียงใหม่

บ้านขุนยะ

เชียงใหม่

รังษีวิทยา

เชียงใหม่

เทศบาล 1 ไชยปราการ เชียงใหม่
วชิราลัย เชียงใหม่
บ้านแม่โต๋ เชียงใหม่
วัดห้วยทราย เชียงใหม่
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง ๔ เชียงใหม่
กาวิละอนุกูล เชียงใหม่
เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เชียงใหม่
เทศบาลบ้านแปะ 1 เชียงใหม่
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่

บ้านสิบสอง

เชียงราย

ธารทิพย์

เชียงราย

สหศาสตร์ศึกษา

เชียงราย

บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168

เชียงราย

บ้านดอยช้าง

เชียงราย

โสภณจริยธรรมวิทยา

เชียงราย

เทิงวิทยาคม

เชียงราย

บ้านดอน

เชียงราย

อนุบาลเชียงของ

เชียงราย

เวียงชัยวิทยาคม

เชียงราย

ความหวังเวียงป่าเป้า

เชียงราย

วัดจอเจริญสุขุมวาท

เชียงราย

พุทธิวงศ์วิทยา

เชียงราย

บ้านร่องกอก

เชียงราย

บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์"

เชียงราย

เทศบาล 6 นครเชียงราย

เชียงราย

แม่ยาววิทยา เชียงราย
ลูกรักเชียงของ เชียงราย
บุญพิทักษ์วิทยา เชียงราย
บ้านแม่ตะละ เชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย
เทศบาล ๑ ศรีเกิด เชียงราย
เทศบาล ศรีทรายมูล เชียงราย
เทศบาล ฝั่งหมิ่น เชียงราย
เทศบาล ๕ เด่นห้า เชียงราย
เทศบาล ๒ หนองบัว เชียงราย
เทศบาล ๔ สันป่าก่อ เชียงราย
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เชียงราย
เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เชียงราย
เทศบาลตำบลบ้านแซว เชียงราย
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) เชียงราย
วัดหมื่นพุทธวิทยา เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) เชียงราย
เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล) เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ)

เชียงราย

เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ)

เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เชียงราย

เทศบาล ๘ บ้านใหม่ เชียงราย
เทศบาลตำบลงิ้ว(ศรีสว่าง) เชียงราย

บ้านแม่ปิง

แม่ฮ่องสอน

อนุบาลแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

สังวาลย์วิทย์ ๓ แม่ฮ่องสอน
อนุบาลปาย(เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน

บ้านจำไก่

พะเยา

บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว

พะเยา

แม่อิง

พะเยา

บ้านปางมดแดง

พะเยา

บ้านต๋อม

พะเยา

บ้านแม่นาเรือ

พะเยา

บ้านไร่

พะเยา

บ้านแม่นาเรือใต้

พะเยา

บ้านสาง

พะเยา

ราชานุเคราะห์

พะเยา

อนุบาลพะเยา

พะเยา

เจริญราษฎร์

แพร่

บ้านน้ำริน

แพร่

บ้านป่าคาป่าม่วง แพร่
พุทธโกสัยวิทยา แพร่
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่

เทศบาล ๖ (วัดป่ารวก)

ลำปาง

เทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย)

ลำปาง

เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

ลำปาง

เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

ลำปาง

บ้านแม่วะเด่นชัย

ลำปาง

วัดหลวงวิทยา

ลำปาง

อรุโณทัย

ลำปาง

บ้านเหล่า

ลำปาง

อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

ลำปาง

ผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)

ลำปาง

มัธยมวิทยา ลำปาง
ประชาวิทย์ (ฝ่ายสากลศึกษา) ลำปาง
บ้านปงสนุก ลำปาง
อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
กีฬาจังหวัดลำปาง ลำปาง

ใบบุญป่าซาง

ลำพูน

เทศบาลประตูลี้

ลำพูน

ท่าปลาอนุสรณ์ 1

อุตรดิตถ์

วัดแม่เฉย

อุตรดิตถ์

บ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) อุตรดิตถ์
บ้านร้องลึก อุตรดิตถ์
ไตรศาสตร์วิเทศศึกษา อุตรดิตถ์
เพ็ชระศึกษา กำแพงเพชร
ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
วัดคูยาง กำแพงเพชร
บ้านโนนจั่น กำแพงเพชร
บ้านบึงพิไกร กำแพงเพชร
วรนคร น่าน
ชุมชนศิลาเพชร น่าน
นันทบุรีวิทยา น่าน
พยุหะวิทยา นครสวรรค์
บ้านบ่อกะปุง นครสวรรค์
วัดบ้านไร่ นครสวรรค์
บ้านคลองกำลัง นครสวรรค์
วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา นครสวรรค์
อนุบาลชุมตาบง นครสวรรค์
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์

บ้านชมภู

พิษณุโลก

บ้านหนองกุลา

พิษณุโลก

วัดยาง(มีมานะวิทยา)

พิษณุโลก

บ้านทุ่งยาว

พิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันออก

พิษณุโลก

บ้านวังขวัญ

พิษณุโลก

บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

พิษณุโลก

วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

พิษณุโลก

จ่าการบุญ

พิษณุโลก

บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)

พิษณุโลก

บ้านปากยาง

พิษณุโลก

คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

พิษณุโลก

ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

พิษณุโลก

บ้านโคกใหญ่

พิษณุโลก

บ้านน้ำปาด

พิษณุโลก

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

พิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร12 พิษณุโลก
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ พิษณุโลก
อนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

บ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง"

พิจิตร

วัดคลองแขก

พิจิตร

อนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม)

พิจิตร

วัดเขารวก

พิจิตร

เยาวชนศึกษา พิจิตร
ราษฎร์บำรุง พิจิตร
บุรพรัตน์วิทยาคาร พิจิตร
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) พิจิตร
พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร

เมตตาศึกษา

เพชรบูรณ์

หยกฟ้า

เพชรบูรณ์

เมตตาวิทยา

เพชรบูรณ์

อนุบาลวังโป่ง

เพชรบูรณ์

บ้านนายม เพชรบูรณ์
บ้านวังขอน เพชรบูรณ์
บ้านโป่งบุญเจริญ เพชรบูรณ์
สำราญราษฎร์วิทยา เพชรบูรณ์
บ้านป่าบง เพชรบูรณ์
นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์

เทศบาลวัดไทยชุมพล

สุโขทัย

บ้านด่าน

สุโขทัย

บ้านดงไทยวิทยา

สุโขทัย

บ้านน้ำเรื่อง

สุโขทัย

บ้านสารจิตร สุโขทัย
วัดคุ้งยางใหญ่ สุโขทัย
บ้านธารชะอม สุโขทัย
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สุโขทัย
บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) สุโขทัย
บ้านปากคลองร่วม สุโขทัย
ไชยะวิทยา สุโขทัย
กวางตง สุโขทัย
บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สุโขทัย

วัดเขาปฐวี

อุทัยธานี

บ้านทุ่งมน

อุทัยธานี

อนุบาลเมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

   
ภาคใต้
บ้านทุ่งเสม็ด กระบี่
บ้านคลองแรด กระบี่
อ่าวลึก กระบี่
บ้านดินนา กระบี่
บ้านติงไหร กระบี่
บ้านห้วยน้ำขาว กระบี่
บ้านทรายขาว กระบี่
บ้านบางเจริญ กระบี่
บ้านเกาะไทร กระบี่
บ้านควนใต้ กระบี่
บ้านบากัน กระบี่
อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่
บ้านพรุดินนา กระบี่

นิรมลชุมพร

ชุมพร

อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

ชุมพร

เทศบาลบ้านเขานิเวศน์

ระนอง

เทศบาลวัดอุปนันทาราม

ระนอง

บ้านสองแพรก ระนอง
บ้านนกงาง ระนอง
บ้านหินช้าง ระนอง
บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา
คุระบุรี พังงา
บ้านสายควน สตูล
ไทยรัฐวิทยา๔๐ (บ้านควนโพธิ์) สตูล
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สตูล
อนุบาลทุ่งหว้า สตูล
บ้านใหม่ สตูล
บ้านเขาจีน สตูล
บ้านไทรงาม สตูล
มุสลิมศึกษา สตูล
อนุบาลละงู สตูล
ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล

นิคมสร้างตนเอง

สุราษฎร์ธานี

สอนคนตาบอดภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

เรืองดรุณีวิทยา

สุราษฎร์ธานี

อุปถัมภ์วิทยาพนม

สุราษฎร์ธานี

ไชยาวิทยา

สุราษฎร์ธานี

เจริญเวชวิทยา

สุราษฎร์ธานี

คีรีรัฐวิทยาคม

สุราษฎร์ธานี

วัดโกศาวาส

สุราษฎร์ธานี

บ้านโพหวาย

สุราษฎร์ธานี

บ้านตะกรบ

สุราษฎร์ธานี

ปัญญาประชาอุทิศ

สุราษฎร์ธานี

วัดพรุศรี

สุราษฎร์ธานี

วัดสันติคีรีรมย์

สุราษฎร์ธานี

วัดสามัคคีธรรมาราม

สุราษฎร์ธานี

บ้านทำเนียบ

สุราษฎร์ธานี

บ้านท่ากระดาน

สุราษฎร์ธานี

พัฒนศาสน์วิทยา

สุราษฎร์ธานี

บ้านท่านหญิงวิภา

สุราษฎร์ธานี

วัดน้ำหัก

สุราษฏร์ธานี

บ้านส้องเหนือ

สุราษฎร์ธานี

บ้านปลายศอก

สุราษฎร์ธานี

วัดควนศรี

สุราษฎร์ธานี

บ้านวังพลาย

สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)

สุราษฎร์ธานี

บ้านบ่อกรัง สุราษฎร์ธานี
บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี
มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
วัดประชาวงศาราม สุราษฎร์ธานี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
สุราษฎร์ธานี
บ้านดอนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
บ้านแม่แขก สุราษฎร์ธานี
วัดอรัญคามวารี สุราษฎร์ธานี
พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี

จุฑาวิทย์

นครศรีธรรมราช

มัธยมศักดิศิลปิน

นครศรีธรรมราช

บ้านโคกครามพิชากร

นครศรีธรรมราช

ชนะวิทยา

นครศรีธรรมราช

หัวไทรบำรุงราษฎร์

นครศรีธรรมราช

เขาพังไกร

นครศรีธรรมราช

วัดหน้าสตน

นครศรีธรรมราช

ชุมชนวัดเกาะเพชร

นครศรีธรรมราช

บ้านคลองดิน

นครศรีธรรมราช

ดรุณศึกษา

นครศรีธรรมราช

ทัศนาวลัย

นครศรีธรรมราช

เกตุชาติศึกษา

นครศรีธรรมราช

วัดบ้านเนิน

นครศรีธรรมราช

บ้านปากพรุ

นครศรีธรรมราช

วัดคลองขยัน

นครศรีธรรมราช

วัดบ้านด่าน

นครศรีธรรมราช

วัดพระหอม

นครศรีธรรมราช

วัดเขาน้อย

นครศรีธรรมราช

บ้านไสหินตั้ง

นครศรีธรรมราช

บ้านลำหัก

นครศรีธรรมราช

พิศิษฐ์อนุสรณ์

นครศรีธรรมราช

วัดสระ

นครศรีธรรมราช

บ้านบางวัง

นครศรีธรรมราช

บ้านสระนางมโนราห์

นครศรีธรรมราช

ชุมชนบ้านสี่แยก

นครศรีธรรมราช

วัดท่าช้าง นครศรีธรรมราช
ชุมชนวัดหมน นครศรีธรรมราช
ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 นครศรีธรรมราช
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช
สังวาลย์วิท ๗ นครศรีธรรมราช
มัธยมยานากาวา นครศรีธรรมราช
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ถลางพระนางสร้าง

ภูเก็ต

บ้านบางคู

ภูเก็ต

สิทธิ์สุนทรบำรุง

ภูเก็ต

เทพอำนวยวิทยา

ภูเก็ต

บ้านทุ่งคา

ภูเก็ต

ขจรเกียรติพัฒนา

ภูเก็ต

ขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

บ้านม่าหนิก

ภูเก็ต

บ้านป่าคลอก

ภูเก็ต

บ้านอ่าวปอ

ภูเก็ต

บ้านบางโรง

ภูเก็ต

ถลางวิทยา

ภูเก็ต

บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

ภูเก็ต

ภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)

ภูเก็ต

ดาวรุ่งวิทยา

ภูเก็ต

ดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

พุทธมงคลนิมิตร

ภูเก็ต

วิชิตสงคราม

ภูเก็ต

บ้านท่าเรือ

ภูเก็ต

บ้านพารา

ภูเก็ต

บ้านสะปำ

ภูเก็ต

บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)

ภูเก็ต

เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น

ภูเก็ต

อนุบาลภูเก็ต

ภูเก็ต

กาญจนวัฒน์วิทยา ภูเก็ต

ประชาวิทยา

ตรัง

บ้านโตน

ตรัง

บ้านลำแคลง

ตรัง

บ้านควนไม้ดำ

ตรัง

บ้านปะเหลียน

ตรัง

บ้านดุหุน

ตรัง

บ้านบางด้วน ตรัง
บ้านฉางหลาง ตรัง
ตรังวิทยา ตรัง
กีฬาจังหวัดตรัง ตรัง

อนุบาลป่าพะยอม

พัทลุง

บ้านท่ามิหลำ

พัทลุง

วัดบ้านนา

พัทลุง

บ้านปากเหมือง

พัทลุง

เรวดีพัทลุง

พัทลุง

อิสลามศาสตร์มูลนิธิ พัทลุง
บำรุงอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง

วงศ์วิทย์

สงขลา

สมานคุณวิทยาทาน

สงขลา

เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)

สงขลา

นาทวีวิทยาคม

สงขลา

กฤษณาวิทยา

สงขลา

บ้านควนตานี

สงขลา

จุลสมัย

สงขลา

สมาคมไทยผลิตยา 2

สงขลา

บ้านนาหว้า

สงขลา

ชุมชนบ้านนากัน

สงขลา

บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)

สงขลา

บ้านทัพหลวง

สงขลา

บ้านคอลอมุดอ

สงขลา

วัดศรีวิเทศสังฆาราม

สงขลา

บ้านป่างาม

สงขลา

เทศบาล 1 (ถนนนครนอก)

สงขลา

เทศบาล 2 บ้านสะเดา

สงขลา

ศาส์นสันติธรรม

สงขลา

ทองอยู่นุตกุล

สงขลา

บ้านหน่ำฮั้ว

สงขลา

อนุบาลสงขลา

สงขลา

แสงทองวิทยา

สงขลา

สรรเสริญอิสลาม

สงขลา

เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

สงขลา

ระโนดวิทยา สงขลา
อูลูมุดดีน สงขลา
มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา
บ้านคอลอมุดอ สงขลา
บำรุงศาสน์ สงขลา
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สงขลา

บ้านบาละ

ยะลา

บ้านตังกาเด็ง

ยะลา

อิสลาฮียะห์

ยะลา

มานะศึกษา

ยะลา

บ้านพร่อน

ยะลา

นิคมสร้างตนเองธารโต 5

ยะลา

บ้านบ่อหิน

ยะลา

บ้านเกล็ดแก้ว

ยะลา

บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

ยะลา

บ้านทรายแก้ว

ยะลา

อาสาสุลดินวิทยา

ยะลา

บ้านอินทนิล

ยะลา

บ้านปอเยาะ

ยะลา

ผดุงศีลวิทยา

ยะลา

บ้านบาโงยซิแน

ยะลา

บ้านใหม่ (วันครู 2503)

ยะลา

บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึกส.ร.อ. ยะลา
บ้านแบหอ ยะลา
บือดองพัฒนา ยะลา
อัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี ยะลา
แสงธรรมวิทยา ยะลา
บำรุงศาสน์วิทยา ยะลา
กีฬาจังหวัดยะลา ยะลา

เตรียมศึกษาวิทยา

ปัตตานี

เจริญศรีศึกษา

ปัตตานี

บ้านยะรัง

ปัตตานี

ศาสน์สามัคคี

ปัตตานี

มูฮัมมาดียะห์

ปัตตานี

พระราชประสงค์บ้านทรายขาว

ปัตตานี

บ้านน้ำดำ

ปัตตานี

จ้องฮั้ว

ปัตตานี

วิทยาอิสลาม

ปัตตานี

ศาสนศึกษา

ปัตตานี

บ้านสะบารัง

ปัตตานี

บ้านบางปลาหมอ

ปัตตานี

ลาลอวิทยา

ปัตตานี

อามานะศักดิ์

ปัตตานี

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

โพธิ์คีรีราชศึกษา

ปัตตานี

บากงพิทยา ปัตตานี
ยะหริ่ง ปัตตานี

บ้านไม้แก่น

นราธิวาส

บ้านบูกิต

นราธิวาส

บ้านแว้ง

นราธิวาส

บ้านโคกตีเต

นราธิวาส

บ้านบูเกะตา

นราธิวาส

นิคมสร้างตนเองแว้ง  สายโท 2

นราธิวาส

บ้านกรือซอ

นราธิวาส

บ้านบาโง

นราธิวาส

บ้านสามแยก

นราธิวาส

บ้านบางขุด

นราธิวาส

บ้านกูวา

นราธิวาส

บ้านบาโงดุดุง

นราธิวาส

เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

นราธิวาส

บ้านเจ๊ะเหม

นราธิวาส

บ้านตำเสาพัฒนา

นราธิวาส

บ้านซรายอ

นราธิวาส

สุคิริน

นราธิวาส

เทพประทานไทยยืนยง

นราธิวาส

บ้านบางขุนทอง

นราธิวาส

นิคมพัฒนา6

นราธิวาส

บ้านนูโร๊ะ

นราธิวาส

อิสลามสามัคคี

นราธิวาส

บ้านตอออ

นราธิวาส

บ้านกาแย

นราธิวาส

บ้านน้ำหอม

นราธิวาส

บ้านจะแนะ

นราธิวาส

บ้านศาลาอูมา

นราธิวาส

บ้านไม้ฝาด

นราธิวาส

ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) นราธิวาส
อัลอีย๊ะวิทยา นราธิวาส
บูกิตอิสลามียะห์ นราธิวาส
ญะบัลนูร นราธิวาส
อัลเราะห์มานอนุสรณ์ นราธิวาส
   

ภาคตะวันตก

อนุบาลตาก

ตาก

ตากสินราชานุสรณ์

ตาก

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

ตาก

เทศบาลวัดบุญญาวาส

ตาก

บ้านลานห้วยเดื่อ ตาก
บ้านตลุกกลางทุ่ง ตาก
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
บ้านหนองบัว ตาก

วัดวังศาลา

กาญจนบุรี

บ้านเขากรวด

กาญจนบุรี

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี

วัดสัมมาราม

ราชบุรี

ธีรศาสตร์

ราชบุรี

เพ็ญวิวัฒน์วิทยา

ราชบุรี

ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

ราชบุรี

วัดหัวหิน

ราชบุรี

โพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ราชบุรี

ฮกเฮง

ราชบุรี

สารสิทธิ์พิทยาลัย

ราชบุรี

วัดม่วง

ราชบุรี

แย้มวิทยการ 

ราชบุรี

วัดบางลาน

ราชบุรี

ธรรมจาริณีวิทยา ราชบุรี
วัดด่านทับตะโก ราชบุรี
วัดชาวเหนือ(เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฏร์รังสรรค์) ราชบุรี
มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี

วัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

เพชรบุรี

บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192

เพชรบุรี

บ้านยางน้ำกลัดใต้

เพชรบุรี

วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

เพชรบุรี

วัดเขาสมอระบัง

เพชรบุรี

วัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)

เพชรบุรี

บ้านบางแก้ว (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

เพชรบุรี

วัดโพธิ์ทัยมณี(ศิริพรรณพิทยา)

เพชรบุรี

วัดในกลาง

เพชรบุรี

วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

เพชรบุรี

เทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)

เพชรบุรี

วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)

เพชรบุรี

บ้านเขาย้อย

เพชรบุรี

วัดพระรูป(จันทศรีสงเคราะห์)

เพชรบุรี

วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)

เพชรบุรี

มิตรภาพที่ 34

เพชรบุรี

วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)

เพชรบุรี

บ้านยางน้ำกลัดเหนือ

เพชรบุรี

บ้านหนองไผ่

เพชรบุรี

วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)

เพชรบุรี

บ้านเหมืองไทร

เพชรบุรี

บ้านปากรัตน์

เพชรบุรี

วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

เพชรบุรี

วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

เพชรบุรี

วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)

เพชรบุรี

วัดไสกระดาน

เพชรบุรี

แก่นจันทร์วิทยา

เพชรบุรี

วังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์)

เพชรบุรี

เซนต์โยเซฟเพชรบุรี

เพชรบุรี

โตนดหลวงวิทยา

เพชรบุรี

วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)

เพชรบุรี

วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร)

เพชรบุรี

บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)

เพชรบุรี

วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)

เพชรบุรี

วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)

เพชรบุรี

ปริยัติรังสรรค์

เพชรบุรี

วัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล)

เพชรบุรี

บ้านแม่ประจันต์

เพชรบุรี

อนุบาลเพชรบุรี

เพชรบุรี

วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)

เพชรบุรี

วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต)

เพชรบุรี

วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)

เพชรบุรี

วัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง)

เพชรบุรี

วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)

เพชรบุรี

บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)

เพชรบุรี

บ้านแหลม

เพชรบุรี

บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพชรบุรี
บ้านหนองชุมพล เพชรบุรี

กิตติคุณ

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ภัทราวดี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
   

ภาคตะวันออก

วัดล่าง(บวรวิทยายน ๓) ฉะเชิงเทรา
คลองตันคลอง 18 ฉะเชิงเทรา
บ้านปลายคลอง 20 ฉะเชิงเทรา
สุเหร่าแคราย ฉะเชิงเทรา
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
วัดบางไทร ฉะเชิงเทรา
วัดพรหมสุวรรณ ฉะเชิงเทรา
สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา
วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" ฉะเชิงเทรา
ประกอบราษฎร์บำรุง ฉะเชิงเทรา
วัดบางวัว ( สายเสริมวิทย์ ) ฉะเชิงเทรา
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กบินทร์จริยาคม ปราจีนบุรี
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
อนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
บ้านหนองสองห้อง ปราจีนบุรี
บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
วัดเกาะลอย ปราจีนบุรี
บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
บ้านปรือวายใหญ่ ปราจีนบุรี
มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) ปราจีนบุรี
บ้านกุงประชาสรรค์ ปราจีนบุรี
บ้านคลองเจริญ สระแก้ว
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 สระแก้ว
บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
บ้านมหาเจริญ สระแก้ว
สำเร็จวิทยา สระแก้ว
บ้านซับมะนาว สระแก้ว
บ้านพรหมนิมิต สระแก้ว
บ้านบึงพระราม สระแก้ว
ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ (เพื่อเด็กพิเศษ) สระแก้ว
บ้านแก้ว จันทบุรี
บุญสมวิทยา จันทบุรี
อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
วัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) จันทบุรี
ลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
อำนวยวิทย์พัฒน์ จันทบุรี
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) จันทบุรี
บวรรัตนศาสตร์ ระยอง
ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ระยอง
บ้านทุ่งเค็ด ระยอง
บ้านเจริญสุข ระยอง
มารีวิทย์ระยอง ระยอง
วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
บ้านหนองเกตุ ชลบุรี
อักษรศึกษา ชลบุรี
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี
วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
ชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ชลบุรี
บ้านหนองใหญ่ ชลบุรี
อักษรพัทยา ชลบุรี
อักษรเทพประสิทธิ์ ชลบุรี
คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี
ชุมชนวัดหนองตำลึง ชลบุรี
อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
วัดทรงธรรม ชลบุรี
วุฒิวิทยา ชลบุรี
เฮงฮ่าง ชลบุรี
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
บำรุงศิษย์ศึกษา ชลบุรี
เฮงฮั้ว ชลบุรี
เทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี
สถาพรพิทยา ชลบุรี
มารีวิทย์ ชลบุรี
ศรีสุวิช ชลบุรี
บ้านรถไฟ ชลบุรี
นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี
มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี
มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี
พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ชลบุรี
ตันตรารักษ์ ชลบุรี
กีฬาจังหวัดชลบุรี ชลบุรี
สัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี
เทศบาล ๑ (สถาวร) ชลบุรี
วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) ตราด
   

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.