Title Bar
 
 
   
 
วิธีการ Upgrade เวอร์ชั่นใหม่
 
             เนื่องจากโปรแกรมมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามคำแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ จึงทำให้โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง
  ที่ดีขึ้นตลอดเวลา ทำให้โปรแกรมมีเวอร์ชั่นใหม่อยู่เสมอ  ซึ่งเราพร้อมจะให้สถานศึกษาที่ได้สั่งซื้อโปรแกรม WAC10 ไม่ว่ารุ่นใดไปแล้วนั้น
  สามารถ Upgrade เป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ได้ ฟรี
     
  ขั้นตอน
   
  1. สถานศึกษาตรวจสอบที่หน้าจอโปรแกรมด้านบนซ้ายว่า Build เมื่อวัน/เดือน/ปี ใด
   

   
  2. เข้าเวบ www.wac.co.th  เพื่อรวจสอบว่าโปรแกรม WAC10 เวอร์ชั่นล่าสุด Build เมื่อ วัน/เดือน/ปี ใด หากใหม่กว่า ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม
      เวอร์ชั่นใหม่ไป
   
   
  3. ทำการสำรองข้อมูลในเครื่องก่อน โดยคลิกที่เมนู จัดการระบบ --> สำรองข้อมูล  โดยอาจสำรองลงในเครื่อง หรือในแฟลชไดร์ฟ
  หมายเหตุ  ขั้นตอนนี้ห้ามลืมทำ เพราะในขั้นตอนการ Install โปรแกรมตัวใหม่ลงไป ทางอาจารย์อาจคลิกผิด ทำให้ข้อมูลหายได้
   

   
  4. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ที่ดาวน์โหลดไป โดยเลือก Modify  แล้วคลิก Next
   

   
  5. โปรแกรมจะทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น  คลิกปุ่ม Finish
   
 

   
  6. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างให้ปรับปรุงรุ่นของฐานข้อมูล  ให้คลิกปุ่ม ตกลง
   
 

   
  7. รอจนโปรแกรมทำการปรับปรุงรุ่นของฐานข้อมูลจนเสร็จสิ้นครบ 100% แล้วจึงคลิกปุ่ม ปิด
   
 

   
 

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.