Title Bar
 

16-06-2016

ใหม่....ระบบแสดงคะแนนทางเวบไซต์
สถานศึกษาสามารถให้นักเรียนดูคะแนนผ่านทาง
เวบไซต์ โดยใช้ได้กับ Hosting ที่เป็น Window
และ Linux  ระบบสามารถใช้เสริมได้กับโปรแกรม
WAC10 รุ่น Enterprise ราคาเพียง 2,500 บาท
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

09-05-2012

ใหม่....ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
สถานศึกษาสามารถออกแบบและพิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียนได้เองโดยง่าย ยึดหยุ่น และมีความสวยงาม
ระบบสามารถใช้เสริมได้กับโปรแกรมระบบงานทะเบียน
และวัดผล WAC10 ทุกรุ่น หรือสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้
WAC10 ก็สามารถสั่งซื้อไปใช้เฉพาะโปรแกรมนี้ได้
ราคาเพียง 1,000 บาท 
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

16-06-2011

ใหม่....ระบบแสดงผลการเรียนทางเวบไซต์
สถานศึกษาสามารถให้นักเรียนดูผลการเรียนผ่าน
ทางเวบไซต์ โดยใช้ได้กับ Hosting ที่เป็น Window
และ Linux  ระบบสามารถใช้เสริมได้กับโปรแกรม
WAC10 ทุกรุ่น  ราคาเพียง 990 บาท 
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

16-06-2011

16-06-2011

ใหม่....ระบบแสดงผลการเรียนด้วยบัตรนักเรียน
สถานศึกษาสามารถตั้งคอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆ
แล้วให้นักเรียนมาใช้เพื่อเรียกดูผลการเรียนของ
ตัวเองได้ หากไม่มีบัตรนักเรียนก็ใช้การคีย์เลข
ประจำตัวบนคีย์บอร์ดได้ สามารถใช้เสริมได้กับ
โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่น  ราคาเพียง 500 บาท 
ดูรายละเอียด      Download โปรแกรมที่นี่

09-09-2010

เปิดตัวโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล ใหม่.....
WAC10 รุ่น Enterprise เหมาะสำหรับสถานศึกษา
ที่ต้องการระบบงานทะเบียนและวัดผลที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมสารสนเทศต่างๆ ที่มีให้ในโปรแกรม และยัง
สร้างได้เองอีกมากมาย ในราคาที่สามารถซื้อได้
รองรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 ราคาเพียง 9,900 บาท  ดูรายละเอียด

 

 
Download โปรแกรมที่นี่   Build 04/04/2567
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
21-06-2010
 
เปิดตัวโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล ใหม่.....
WAC10 รุ่น Professional เหมาะสำหรับสถานศึกษา
ที่ต้องการสารสนเทศที่สร้างได้เองมากมาย แต่ราคา
ย่อมเยา รองรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551
ราคาเพียง 5,000 บาท  ดูรายละเอียด

 

 
Download โปรแกรมที่นี่  Build 04/11/2566
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
21-06-2010   
 
เปิดตัวโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล ใหม่.....
WAC10 รุ่น Standard เหมาะสำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กรองรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551

ราคาเพียง 3,000  บาท  ดูรายละเอียด
 

 
Download โปรแกรมที่นี่   Build 04/11/2566
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
  WAC10 สุดยอดโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา
             ด้วยการนำเทคโนโลยี Pivot เข้ามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม ทำให้สถานศึกษา สามารถสร้างสารสนเทศได้ดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ สามารถสร้างสารสนเทศได้ดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกแล้วลากข้อมูลที่ต้องการมาวางเท่านั้น ไม่ว่าต้องการสารสนเทศแบบใด ก็สั่งได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที นอกจากนี้หน้าตาโปรแกรมยังมีความสวยงาม ใช้งานง่าย ราคาย่อมเยา ไม่จำกัดเครื่องที่ใช้งาน ไม่จำกัดจำนวนนักเรียน
 
           ต้อนรับนักเรียนทำบัตรประชาชนแบบ Smart Card
หากสถานศึกษามีเครื่องอ่านบัตร สามารถเสียบบัตรกับ
เครื่องอ่าน ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดบนหน้าบัตรจะโหลดเข้า
โปรแกรมได้ทุกรุ่นทันที ลดภาระการคีย์ข้อมูลนักเรียน
ไม่เหนื่อยอีกต่อไป
          เราได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ในฐานะหน่วยงานนำร่อง
ประยุกต์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
 
  รายชื่อสถานศึกษาที่ให้ความไว้วางใจใช้โปรแกรม  คลิกที่นี่
    FAQ รวบรวมคำถาม ปัญหา คำตอบ และวิธีการแก้ไข  คลิกที่นี่
    ชมตัวอย่างการสร้างสารสนเทศได้เอง ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที ไม่มีโปรแกรมใด
  ทำได้มาก่อน
  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3           ตัวอย่างที่ 4
 
           สถานศึกษาที่สั่งซื้อโปรแกรม WAC10 ไม่ว่ารุ่นใด สามารถ Upgrade
  โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ของรุ่นที่สถานศึกษาสั่งซื้อได้ ฟรี คลิกดูวิธีการ Upgrade ที่นี่
 
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 26/04/2567 แก้ไขกรอกรหัสผ่านแล้วเงียบ
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 04/04/2567 ปรับฟอนต์ไทยสารบรรณ TH-Sarabun-PSK เวอร์ชั่น 1.0
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 04/11/2566 เพิ่มส่งออกไฟล์ excel ปพ.3 ส่งสพฐ.
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 04/11/2566 เพิ่มส่งออกไฟล์ excel ไปยังโปรแกรม สช.
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 06/03/2565 เพิ่มตำแหน่งผู้อำนวยการใน ปพ.2
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 26/07/2564 รองรับการพิมพ์ตารางเปล่าหน้า 2 ใน ปพ.3
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 05/04/2564 รองรับ ปพ.2 แบบใหม่ และ ปพ. 1 ไม่มีคะแนน O-Net
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 14/03/2564 ปรับการเรียงเลขประจำตัวนักเรียนที่ไม่มี 0 นำหน้า
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 27/07/2563 ปรับกลุ่มวิชาของ ปพ.1 และเลือก ครู/อาจารย์ ในรายงาน
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 19/04/2563 ส่งออกโปรแรกม GPA สามารถเลือกส่งออกเฉพาะ ม.6 ได้
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 14/03/2563 ปพ.3 สามารถเลือกพิมพ์ ฟอนต์สารบรรณ
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 04/02/2563 แก้ปัญหาการเรียงลำดับรหัสนักเรียนที่ความยาวไม่เท่ากันใน ปพ.3
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 02/11/2562 พิมพ์หมายเหตุในแบบ ปพ.3
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 23/12/2561 เพิ่มการส่งออกข้อมูลไปยัง ทปอ. เมื่อโหลดตัว update แล้ว สามารถ copy ฐานข้อมูล WAC10DB ส่งให้หน่วยงานได้เลย
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 06/03/2561 ปรับรายงานปพ.1 ให้แสดง ปรับรายงานปพ.1 ให้แสดง O-NET 4 วิชา, ปรับรายงานปพ.1 ให้แสดงเฉพาะวิชาที่เรียนที่โรงเรียน แต่นำข้อมูลหน่วยจากโรงเรียนเดิมมาคำนวณหลัง ปพ.1 ด้วย
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 06/04/2559 แก้ไขการส่ง GPA 8 กลุ่มสาระ ให้ต้นสังกัด
         โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 06/03/2559 เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรให้แก้ไขข้อมูลตามบัตรประชาชนได้, ปรับรายงานปพ.1 ให้แสดง O-NET 5 วิชา
          โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 18/11/2558 สำหรับสถานศึกษาที่ต้องส่ง GPA ให้ต้นสังกัด สามารถส่งออกข้อมูลด้วยเมนู "นำส่งข้อมูลออกสู่ GPA" แล้วนำไฟล์ที่ได้ใส่แผ่น CD ส่งต้นสังกัดได้เลย โดย ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม GPA และปรินท์ใบนำส่งรายงานคะแนนเฉลี่ย GPA ที่เมนูจบการศึกษาแนบไปด้วย
          โปรแกรม WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 07/09/2558 เพิ่มการนำเข้า/ส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรม SchoolMIS สามารถดาวน์โหลดคู่มือการนำเข้า/ส่งออก คลิกที่นี่ หมายเหตุ ไฟล์ CSV ที่โหลดได้จาก SchoolMIS จะไม่สามารถเปิดใช้งานบน window ได้ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมช่วย จึงจะสามารถเปิดได้ อ่านไฟล์ภาษาไทยได้
  ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
          โปรแกรม  WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 05/03/2558 เปลี่ยนการนำเข้าคะแนน O-NETด้วยไฟล์ Excel จากรหัสนักเรียนเป็นเลขประจำตัวประชาชน
          โปรแกรม  WAC10 ทุกรุ่นที่ Build 26/02/2558 เพิ่มให้ปพ.1 พิมพ์ตำแหน่ง ผู้บริหารได้ 2 บรรทัด , แก้ bug เมื่อพิมพ์ปพ.1 แบบ O-NET แล้วเลือกไม่แสดง ส่วนสรุป GPA แสดงเป็น 0
         สำหรับรุ่น Enterprise เพิ่มนำเข้าและส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรม GPA ของกระทรวงฯ ได้
          โปรแกรม  WAC10 รุ่น Enterprise Build 30/11/2557  เพิ่มแบบแสดง ผลการเรียน (ต2ก) แสดงคะแนนดิบ
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 22/07/2557  เพิ่มตัวเลือกสัดส่วนคะแนน O-NET ในปพ.1, เพิ่มหมายเหตุ "จำหน่าย" ในบัญชีรายชื่อนักเรียน, การนำเข้าข้อมูลจาก Excel เพิ่มการนำเข้า ชุดที่ เลขที่ปพ.
          สำหรับรุ่น Enterprise เพิ่มรายงานสรุปผลการเรียน ปพ.5 ในแต่ละวิชา, เพิ่มรายงาน ร มส เป็นรายคน
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 24/11/2556  เพิ่มบัญชีรายชื่อนักเรียน และแบบรายงานผลการเรียนรายวิชา กระดาษ F4
          สำหรับรุ่น Enterprise สำหรับรุ่น Enterprise และ Professional เพิ่มแบบแสดงผลการเรียน (ต2ก) แสดง ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 18/06/2556  เพิ่มปุ่มคัดลอกชื่อบิดา มารดามาเป็นชื่อผู้ปกครองได้, เพิ่มใบรายชื่อภาษาอังกฤษ, เพิ่มข้อมูล Pivot ชุดที่ปพ.1 เลขที่ปพ.1 และสาเหตุที่ออก, หน้าจอผู้ใช้งานระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ทีละหลายคน และหลายสิทธิ์ในคราวเดียวกัน
         สำหรับรุ่น Enterprise เพิ่มรายงานทะเบียนนักเรียน หน้าจอ ปพ.5 และหน้าจอ ผลการเรียนรายวิชา สามารถส่งออกไฟล์เป็น excel ได้แบบทุกวิชา, หน้าจอปพ.5 เพิ่มช่องอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็น 5 ช่อง
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 23/03/2556  เพิ่มปุ่มปรับ ความสวยงามข้อความแสดงคะแนน O-NET ด้านหลังปพ.1, เพิ่มบรรทัดการกรอก ผลการเรียนให้เห็นเกรด 4, แก้ไขรายงานรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การจบแสดงผลผิด
          สำหรับรุ่น Enterprise  ใบ Transcript และใบรับรองผลการเรียนสามารถพิมพ์ได้ 6 ปีการศึกษา, เพิ่มความเร็วในการประมวลผลใบแจ้งผลการเรียน และใบคะแนนการสอบ
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 17/03/2556  เปลี่ยนช่องการเรียง วิชากรอกคะแนน O-NET ใหม่ ตามกลุ่มสาระ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในกรอกคะแนน
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 08/02/2556   เพิ่ม ปพ.1 O-NET   80 : 20
          โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 29/10/2555 หน้าจออนุมัติจบ เพิ่มการกรอกคะแนน O-NET แบบทั้งห้อง และหน้าจอนักเรียนเพิ่มการกรอกคะแนน O-NET แบบง่าย, เพิ่ม ปพ.7 แบบสำเร็จการศึกษา/แบบที่โรงเรียนสามารถระบุข้อความเองได้และสามารถเลือกปรินท์รูปถ่ายได้, ใบเช็กชื่อเพิ่มการพิมพ์แบบแนวนอนได้
          สำหรับรุ่น Enterprise  ใบ Transcript สามารถเลือกปรินท์รูปถ่ายได้, แก้ไขให้การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel สามารถนำเข้าช่องเกรดพิเศษได้, แก้ปัญหาการคัดลอกคะแนนหน้าจอ ปพ.5
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 22/09/2555 ปพ.3 เพิ่มเส้นประระหว่างบรรทัด และเพิ่มบรรทัดว่างหากข้อมูลนักเรียนมีน้อยกว่าจำนวนบรรทัด, ปพ.1 เกณฑ์การประเมินด้านหลังสามารถเพิ่มลดขนาดตัวอักษรได้, เพิ่มเมนูนำเข้า-ส่งออก ได้แก่ ส่งออกข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน อาจารย์, เพิ่มฟิลด์การทำ Pivot ในเมนู สารสนเทศ-วิเคราะห์ข้อมูล
          สำหรับรุ่น Enterprise  ปรับใบ Transcript เป็นแบบสพฐ. , เพิ่ม ปพ. 7 แบบภาษาอังกฤษ, เพิ่มใบปพ.4, ใบแจ้งผลการเรียนเพิ่มให้เลือกแสดงคะแนนดิบได้, แก้ไขปัญหาการนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel เหลื่อมช่อง
           โปรแกรม  WAC10  ทุกรุ่นที่ Build 23/07/2555 เพิ่มบัญชีรายชื่อนักเรียนแบบที่ 2, ทำให้ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5 ปพ.7สามารถพิมพ์ตำแหน่งผู้บริหาร 2 บรรทัด แก้ปัญหาชื่อโรงเรียนที่มีตัวเลขให้พิมพ์เลขไทยในการพิมพ์ปพ.2 และปพ.7 ได้, แก้ไข สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านหลังปพ.1 ออกไม่ตรงกับที่เลือกในหน้าจอ, แก้ไขตัวอักษรในปพ.7 หาย, ปรับการส่งออกปพ.5 ไปยัง excel, ปรับฐานข้อมูลจังหวัด ภาษาอังกฤษ,เพิ่มให้ Transcript สามารถเลือกออกตราโรงเรียนได้
           โปรแกรม WAC10  ทุกรุ่นที่  Build 02/11/2553  เป็นต้นไป สามารถ
  นำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้แล้ว คลิกที่นี่
 
 

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.